Terratest facebook Terratest youtube

Dzisiaj zamówienie - jutro dostawa
24 h - Hotline
+48 793 049094

Warszawska konferencja techniczna o gruntach trudnych

06. April 2017

Konferencja techniczna TerratestKonferencja techniczna TerratestW dniu 4 kwietnia 2017 odbyła się w Warszawie wcześniej zapowiadana i oczekiwana, profesjonalnie zorgani­zowana przez dra inż. Sławomira Gałkę z tutejszej firmy Consult, konferencja poświęcona nurtującym środowisko budowlane zagadnieniom gruntów trudnych. W sytuacji inten­sywnego wykorzystywania obszarów zurbanizowanych ważną kwestią jest racjonalna gospodarka terenami inwestycyjnymi, również tak zwanych gruntów trudnych. Przedstawiciele przedsiębiorstw budowlanych, pro­jektowych, geologicznych, inwesto­rów tłumnie uczestnicząc w prelekcjach, prezentacjach i szkoleniach zapoznali się z wieloma technicznymi, administracyjnymi, prawnymi aspektami . Po wprowadzeniu, a następnie ciekawej prelekcji dr Patakiewicza z www.Geotor.pl przedstawiono płytę dynamiczną Terratest. Prezentacja nosiła tytuł: Zastosowanie dynamicznej metody obciążenia do badania gruntów o różnych nośnościach z uwzględnieniem nowej średniociężkiej płyty dynamicznej. Szczególnym zainteresowaniem w czasie prezentacji Powerpoint i demonstracji praktycznego działania lekkiej płyty dynamicznej cieszył się najnowszy model Terratest 5000 Blu z połaczeniem bluetooth i mobilną aplikacją na smarfona. Niektórzy z prawie setki uczestników od razu sięgnęli do swoich komórek i z Google Play zainstalowali aplikację, choć w zasadzie korzystanie z telefonów na szkoleniu jest niemile widziane. Natychmiastowa synchronizacja, polecenia głosowe i szybkość obsługi zafascynowały uczestników prezentacji. Omówiono również zastosowanie średniociężkiej płyty dynamicznej jako nowego, nieznanego dotychczas uczestnikom urządzenia do badania nośności na gruntach o różnych zagęszczeniach, a zwłaszcza na warstwach o dużych nośnościach. Uczestnicy zapoznali się z parametrami technicznymi płyty średniociężkiej i pytali również o przepisy i normy regulujące zastosowanie. Normy te i przepisy kalibracyjne są również cytowane na stronie opisującej ten unikalny przyrząd do badania nośności gruntu.Konferencja Terratest