Jesteśmy płytą dynamiczną
Numer serwisowy +48793049094
Zapytanie o cenę!

Średniociężka płyta dynamiczna

Teraz łatwe testowanie również dużych sztywności

średniociężka płyta dynamiczna z 2,0-krotną siłą uderzeniaNowa średniociężka płyta dynamiczna „TERRATEST MFG 2.0“ została specjalnie opracowana i skonstruowana do zastosowań na warstwach o wysokiej sztywności. Lekka płyta dynamiczna z siłą uderzenia 7,07 kN uzyskiwała na warstwach nośnych z modułem nośności EV2większym niż 120 MN/m² zbyt małe osiadania i dlatego nie pozwalała na wystarczającą precyzję przy ocenie wyników pomiarowych. Dlatego też dopuszczona jest ona do badań wartości do 70 MN/m² EVd lub 120 MN/m² EV2. Przy większej sztywności ponad 120 MN/m² EV2 nie można była dotychczas ustalić niezawodnej korelacji ze statycznymi badaniami nośności. Zmienia się to teraz dzięki zastosowaniu średniociężkiej płyty dynamicznej.

Do zastosowań na warstwach nośnych z wysoką sztywnością podłoża firma TERRATEST® punktualnie na targi BAUMA 2016 wprowadza na rynek nową średniociężką płytę dynamiczną, która spełnia te wymagania. Ze swoją dwukrotną siłą uderzenia 14,14 kN średniociężka płyta dynamiczna nadaje się szczególnie do kontroli nośności warstw niezwiązanych wg norm ZTV SoB-StB jak warstwy mrozoodporne, podbudowy, warstwy tłuczniowe i żwirowe, górne niezwiązane warstwy podbudowy. Średniociężka płyta dynamiczna może być również stosowana na innych warstwach konstrukcji nawierzchni i warstwach ulepszonego podłoża o porównywalnej nośności jak np. na gruntach i mieszankach związanych spoiwami hydraulicznymi lub wapnem. Zwiększona siła uderzenia 14,14 kN jest osiągana za pomocą ciężaru 15 kg urządzenia obciążeniowego w połączeniu ze wzmocnionymi sprężynami zgodnie z normą DIN 2093-B 63. Przez to zwiększa się naprężenie normalne pod płytą obciążająca z 0,1 MN/m² w przypadku lekkiej płyty dynamicznej do 0,2 MN/m² w przypadku średniociężkiej płyty dynamicznej.

Lekka płyta dynamiczna może być przekształcona w mgnieniu oka przez prostą i szybką wymianę kompletnego urządzenia obciążeniowego na budowie w średniociężką płytę dynamiczną.

Dynamiczne badanie nośności średniociężką płytą dynamiczną odpowiadają niemieckim przepisom kontrolnym dla kruszyw w budownictwie drogowym TP Gestein-StB część 8.2.1. Niemiecki Federalny Urząd ds. Drogownictwa (BASt) wydał dla kalibracji średniociężkiej płyty dynamicznej odpowiednie przepisy kalibracyjne TP BF-StB część B8.4 w marcu 2016 roku. Średniociężka płyta dynamiczna jest dopuszczona w zakresie pomiarowym EVd od 30 MN/m² do 150 MN/m² i od chwili obecnej rozszerza paletę produktów TERRATEST o ten cenny wariant urządzeń pomiarowych do określania nośności warstw o wysokiej sztywności.

Dane techniczne średniociężkiej płyty dynamicznej wg normy TP Gestein część 8.2.1
MFG Mechaniczne urządzenie obciążeniowe 15 kg ciężar z dwukrotną siłą uderzenia
Zakres pomiarów = Evd, M 30 MN/m² do 150 MN/m²
Stal ST52, chemicznie niklowana
Całkowita waga 20 kg +/- 250 g
Masa spadającego ciężaru 15 kg +/- 150 g
maksymalna siła uderzenia 14,14 kN +/- 140 N
Czas trwania uderzenia 13 ± 1 ms
17 sprężyn talerzowych
Średniociężka płyta dynamiczna MFG 2.0