Terratest facebook Terratest youtube

Dzisiaj zamówienie - jutro dostawa
24 h - Hotline
+48 793 049094

Lekka Płyta dynamiczna

Precyzyjne badanie zagęszczenia gruntu w 2 minuty

plyta-dynamiczna-terratest-4000

Dynamiczne badanie nośności gruntu za pomocą lekkiej płyty dynamicznej nie wymaga pojazdu obciążeniowego i dlatego jest korzystną alternatywą do czasochłonnych i kosztownych pomiarów płytą statyczną VSS. Badania zagęszczenia gruntu można wykonywać w trudno dostępnych miejscach, takich jak: w zasypkach, rowach, wykopach tylko przez jedną osobę zaledwie w ciągu 2 minut.

Działanie lekkiej płyty dynamicznej TERRATEST 4000 USB jest niezmiernie proste: ciężar 10 kg spada z wysokości około 70 cm na płytę obciążającą o średnicy 30 cm. Wynikające osiadanie podłoża jest przeliczane przez elektroniczny przyrząd na dynamiczny moduł odkształcenia podłoża (EvD w MN/m2). Zarówno niemieckie normy budowlane ZTV-E jak i ZTV-A uznają już badania lekką płytę dynamiczną jako oficjalną metodę pomiaru gruntu. Dzięki prostej i szybkiej obsłudze płyta dynamiczna TERRATEST należy obecnie do podstawowego wyposażenia tysięcy wykonawców budownictwa drogowego i ziemnego.

Obowiązujące przepisy kontrolne dla płyty dynamicznej
Lekka płyta dynamiczna TERRATEST odpowiada normom użytkowania na podstawie niemieckich i międzynarodowych przepisów kontrolnych.

plyta-dynamiczna-terratest-5000-blu

 • TP BF-StB część B 8.3 wydanie 2012
  Techniczne przepisy kontrolne dla gruntu i skał w budownictwie drogowym
 • ASTM E2835-11
  Standardowa procedura testowa do badania nośności – dynamic plate load test Device
 • ZTV E-StB 09
  Dodatkowe specyfikacje techniczne i wytyczne dla robót ziemnych w budownictwie drogowym
 • ZTV T-StB 95
  Dodatkowe specyfikacje techniczne i wytyczne dla warstw nośnych w budownictwie drogowym
 • ZTV A-StB 97 /2012
  Dodatkowe specyfikacje techniczne i wytyczne dla wykopów na powierzchniach drogowych
 • RVS 08.03.04  marzec 2008
  (Austriacka Instrukcja Badań)
  Udokumentowanie zagęszczenia za pomocą dynamicznej próby płyty obciążeniowej
 • RIL 836, Deutsche Bahn AG
  Wytyczne odnośnie zastosowania lekkiej płyty dynamicznej w budownictwie kolejowym
 • UNE 103 807-2
  Hiszpańskie przepisy kontrolne
płyta dynamiczna z bluetooth Terratest 5000
Płyta dynamiczna TERRATEST 5000 BLU z aplikacją
Płyta dynamiczna TERRATEST 5000 BLU z aplikacją
Nowość światowa wśród lekkich płyt dynamicznych: TERRATEST 5000 BLU łą- cząca się z miernikiem przez bluetooth, a teraz również z aplikacją na smartfona i tableta.
Lekka płyta dynamiczna TERRATEST 4000 USB
Lekka płyta dynamiczna TERRATEST 4000 USB
Nasz klasyczny model:
TERRATEST 4000 USB z po- łączeniem kablowym i peł- nym wyposażeniem: nie- zrównana relacja ceny do zakresu dostawy z firmy TERRATEST.
Nasza skrzynia transportowa RZYM dla płyt 10 i 15 kg
Nasza skrzynia transportowa RZYM dla płyt 10 i 15 kg
Skrzynia transportowa RZYM mieści 2 urządzenia obcią- żeniowe: 10 kg i 15kg. Szybko i bezpiecznie pakowane do transportu i składowania.