Jesteśmy płytą dynamiczną
Numer serwisowy +48793049094
Zapytanie o cenę!

Pomiar nośności gruntu

Badania geotechniczne

Pomiary urządzeniem do badania nośności gruntu – lekką płytą dynamiczną – Terratest odbywają się bez pojazdu obciążeniowego i dlatego są korzystnym zamiennikiem w stosunku do długotrwałych, pracochłonnych i kosztownych badań nośności gruntu płytą VSS obciążaną statycznie, która określa parametry geotechniczne podłoża gruntowego w badaniach in situ, umożliwiając wyznaczenie pierwotnego modułu odkształcenia EV1 i wtórnego modułu odkształcenia EV 2, które to są porównywane do modułu odkształcenia dynamicznego EVD lekkiej płyty dynamicznej. W związku z tym możliwe jest dokonywanie badania lekką płytą dynamiczną nawet w trudno dostępnych miejscach, takich jak: w zasypkach, rowach, wykopach. To jest zwłaszcza interesujące przy budowie gazociągów i kanalizacji.  Kolejną zaletą jest kontrola poprzedniego wykonawcy, a jeśli nośność gruntu jest niewystarczającą, istnieje możliwość zażądania nowych prac.

Działanie TERRATEST 4000 USB jest niezmiernie proste: ciężar 10 kg spada z wysokości około 70 cm na płytę obciążającą o średnicy 30 cm. Wynikające osiadanie podłoża jest przeliczane przez elektroniczny przyrząd na dynamiczny moduł odkształcenia podłoża (EVD w MN/m²). Po włączeniu miernik nośności sprawdza połączenie sensorów, naładowanie akumulatora, gotowość do pracy pamięci i systemu GPS oraz pokazuje ich status na wyświetlaczu graficznym i informuje komunikatami dźwiękowymi lub głosowymi. Przez ponowne naciśnięcie przycisku następuje automatyczne przejście do menu pomiaru, wezwanie do wykonania 3 uderzeń obciążenia próbnego i 3 pomiaru właściwego. Po każdym pomiarze na wyświetlaczu graficznym przedstawiane jest osiadanie z przynależną krzywą. Po 3 pomiarze wyświetlana jest automatycznie wartość EVD (modułu odkształcenia dynamicznego) i parametr kontrolny s/v.

Zarówno normy niemieckie ZTV-E jak i ZTV-A uznają już lekką płytą dynamiczną. Również ASTM International – urząd normalizacyjny USA uznał ją oficjalnie za standardową procedurę testową w rejestrze z numerem ASTM E2835-11. Standardy ASTM są porównywalne z DIN normą niemiecką, a przy publicznych zamówieniach w Stanach Zjednoczonych są one bezwzględnie przestrzegane.

Dzięki prostej i szybkiej obsłudze płytą dynamiczną należy obecnie do podstawowego wyposażenia niezliczonych wykonawców robót ziemnych i drogowych. Można go znaleźć niemalże na każdej budowie, gdzie prowadzone są prace ziemne i podziemne.

Czy to w przypadku budowy ulic, wznoszenia budowli, czy też prowadzania kabli lub przewodów, lekka płyta dynamiczna jest po prostu nieodzowna, jeśli chcemy w szybki i precyzyjny sposób określić właściwą jakość zagęszczenia podłoża. Optymalne zagęszczenie jest niezbędne, by podłoże wykazywało konieczną nośność co stanowi wielkie wyzwanie dla każdego przedsiębiorstwa wykonawczego. Stosując prostą metodę pomiaru nośności lekką płyta dynamiczną można zagwarantować, iż w późniejszym czasie nie wystąpią żadne szkody związane z osiadaniem, powodujące powstawanie wysokich kosztów.

TERRATEST 4000 USB jest idealnym miernikiem zagęszczenia w:pomia

pomiar nosnosci gruntu