Terratest facebook Terratest youtube
TÜV Logo Einzige 2016 c
24 h - Hotline
+48 793 049094

TERRATEST NEWS Blog

Lekka płyta dynamiczna w Polsce

12. Mai 2017

Plyta dynamiczna na Autostrada Kielce

Nasze lekka płyta dynamiczna TERRATEST 5000 BLU i nasza nowa płyta dynamiczna TERRATEST 4000 STREAM są wystawiane na targach Autostrada-Polska w Kielcach od 9 do 11 maja 2017. TERRATEST uczestniczy już po raz dziewiąty w targach Autostrada w Kielcach prezentując urządzenia na własnym stoisku. Autostrada Polska jest najważniejszym polskim wydarzeniem targowym w branży budownictwa drogowego… mehrLekka płyta dynamiczna na „TiefbauLive 2017” w Karlsruhe

27. April 2017

Plyta dynamiczna na TiefbauLive

Naszą lekką płytę dynamiczną TERRATEST 5000 BLU i TERRATEST 4000 STREAM mogą Państwo zobaczyć w akcji na targach inżynierii lądowej „TiefbauLive 2017” w Karlsruhe od 27 do 29.04. Dowiedzcie się Państwo na naszym stoisku T 222 na otwartym terenie targowym o nowym trybie STREAMINGu, dzięki któremu pomiary z budowy mogą być przesłane bezpośrednio z elektronicznego… mehrWarszawska konferencja techniczna o gruntach trudnych

06. April 2017

Konferencja Terratest

W dniu 4 kwietnia 2017 odbyła się w Warszawie wcześniej zapowiadana i oczekiwana, profesjonalnie zorgani­zowana przez dra inż. Sławomira Gałkę z tutejszej firmy Consult, konferencja poświęcona nurtującym środowisko budowlane zagadnieniom gruntów trudnych. W sytuacji inten­sywnego wykorzystywania obszarów zurbanizowanych ważną kwestią jest racjonalna gospodarka terenami inwestycyjnymi, również tak zwanych gruntów trudnych. Przedstawiciele przedsiębiorstw budowlanych, pro­jektowych, geologicznych,… mehrLekka płyta dynamiczna stosowana w Kuwejcie

09. März 2017

Lekka płyta dynamiczna stosowana w Kuwejcie

Dwie lekkie płyty dynamiczne TERRATEST 4000 Voice były dostarczone na początku lutego do Kuwejtu. Płyta dynamiczna jest wykorzystana przez tureckie konsorcjum Kolin-Group do pomiarów nośności metodą obciążenia dynamicznego przy budowie South Al Mutlaa. „Przekonał nas zwłaszcza pyłoodporny miernik ROBUSTA, który można obsługiwać za pomocą zewnętrznego przycisku. Tutaj na pustyni jest to niezmiernie istotne, aby elektronika… mehrPłyta dynamiczna dla Poczdamu

01. März 2017

TERRATEST Plyta dynamiczna w Poczdamie

Lekka płyta dynamiczna “TERRATEST 4000Voice” jest już używana przez Miejskie Zakłady Oczyszczania w Poczdamie (Stadtentsorgung Potsdam GmbH). Zakłady Stadtentsorgung Postdam GmbH są częścią Stadtwerke (zakładów miejskich) i są zlokalizowane w czterech miejscach w Poczdamie. Do zadań firmy należą oprócz usług w zakresie gospodarki odpadami również sprzątanie ulic, zimowe utrzymanie i usuwanie zanieczyszczeń. Po tym jak… mehrLekka płyta dynamiczna dla miasta Bocholt

22. Februar 2017

Lekka płyta dynamiczna dla miasta Bocholt

Lekka płyta dynamiczna do pomiaru nośności dynamiczną metodą obciążenia „TERRATEST 5000 BLU” została ostatnio dostarczona do zarządu miejskiego w Bocholt. „Pracowałem już z płytą TERRATEST 4000, zdecydowaliśmy się jednak na model z bluetoothem TERRATEST 5000 BLU, ponieważ przekonała nas absolutnie innowacyjna obsługa lekkiej płyty dynamicznej TERRATEST®”, twierdzi Thomas Jöster z wydziału budownictwa drogowego, utrzymania ruchu… mehrLekka płyta dynamiczna dla wodociągów hamburskich

10. Februar 2017

Terratest wodociągi Hamburg

Płyta dynamiczna do pomiaru nośności metodą obciążenia dynamicznego jest od dzisiaj używana również w wolnym hanzeatyckim mieście Hamburg do szybkiego i precyzyjnego kontrolowania zagęszczenia przy pracach budowlanych w zakresie wodno-kanalizacyjnym. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta i otaczających gmin poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z gospodarką osadową, rozbudowę pompowni z ciśnieniowymi rurociągami przesyłowymi, renowację systemu… mehrSkalibruj teraz lekką dynamiczną płytę

27. Januar 2017

Kalibracja lekkiej płyty dynamicznej

Lekka płyta dynamiczna musi być, zgodnie z obowiązującymi normami TP BF-StB część B8.3, skalibrowana jeden raz w roku w akredytowanym przez Federalny Urząd ds. Drogownictwa (BASt) instytucie kalibracyjnym. Ważna kalibracja jest niezbędnym warunkiem, aby protokoły pomiarowe były uznane przez zleceniodawcę. Pomiary wykonane nieskalibrowaną płytą dynamiczną nie mogą być wykorzystywane do oceny jakości zagęszczenia robót ziemnych… mehrLekka płyta dynamiczna na GAT 2016 w Essen

09. November 2016

Płyta dynamiczna na GAT Essen

Płyta obciążana do badania zagęszczenia gruntu była wystawiana przez TERRATEST na targach GAT 2016 w Essen. Targi branży wodociągowej i gazowniczej trwały od 8 do 10 listopada 2016 w hali 3 w centrum wystawowym Gruga. TERRATEST przedstawiał tutaj oprócz urządzenia z bluetoothem TERRATEST 5000BLU nową płytę TERRATEST 4000Voice z przyjazną dla użytkownika nawigacją głosową. Podczas pomiaru… mehrDynamiczna płyta w porcie La Spezia

07. November 2016

pomiar plyta dynamiczna w porcie

Miernik nośności TERRATEST 4000 VOICE jest obecnie wykorzystywana przy pracach inżynieryjnych i drogowych w Ligurii w porcie miasta La Spezia. “Będziemy stosować obecnie lekką płytę obciążaną dynamicznie przy budowie terminala kontenerowego”, powiedział Luca Battistini, prezes Edilgroup SRL. “Jesteśmy bardzo zadowoleni z łatwości obsługi urządzenia i szybkich wyników badań, tak więc możemy samodzielnie prowadzić nasze pomiary nośności podłoża… mehr« Previous Posts