Jesteśmy płytą dynamiczną
Numer serwisowy +48793049094
Zapytanie o cenę!

Lekka płyta dynamiczna TRENCH do wąskich wykopów

Lekka płyta dynamiczna w wąskich wykopach
Lekka płyta dynamiczna w wąskich wykopach

Lekka płyta dynamiczna zaczyna cieszyć się obecnie rosnącym zapotrzebowaniem przy realizacji szczególnie wąskich wykopów i rowów. Oszczędzający czas i oszczędzający koszty proces wykonywania szczególnie wąskich wykopów o szerokości zaledwie 10–15 cm stosuje się głównie do rozbudowy sieci światłowodowej. Podczas wypełniania i zagęszczania tych wąskich rowów kablowych nie możne być stosowana konwencjonalna lekka płyta dynamiczna z 30-centymetrową płytą obciążeniową, ponieważ nie pasuje ona do wąskiego wykopu. Aby umożliwić użytkownikom dostarczanie dowodu zagęszczenia nawet w tych wąskich wykopach, TERRATEST® opracował teraz nową wersję TERRATEST 4000 TRENCH. Nowa lekka płyta dynamiczna TRENCH z owalną, 10-centymetrową wąską płytą obciążeniową i 5 kilogramowym ciężarem spadającym w pełni spełnia te wymagania. Zmierzone wartości w strefie dla pieszych i ścieżek rowerowych odpowiadają w przybliżeniu wartościom wyznaczonym przez tradycyjne urządzenie z 30 cm płytą obciążeniową i 10 kilogramowym ciężarem spadającym.