Jesteśmy płytą dynamiczną
Numer serwisowy +48793049094
Zapytanie o cenę!

Płyta dynamiczna dla Poczdamu

TERRATEST Plyta dynamiczna w PoczdamieLekka płyta dynamiczna „TERRATEST 4000Voice” jest już używana przez Miejskie Zakłady Oczyszczania w Poczdamie (Stadtentsorgung Potsdam GmbH). Zakłady Stadtentsorgung Postdam GmbH są częścią Stadtwerke (zakładów miejskich) i są zlokalizowane w czterech miejscach w Poczdamie. Do zadań firmy należą oprócz usług w zakresie gospodarki odpadami również sprzątanie ulic, zimowe utrzymanie i usuwanie zanieczyszczeń. Po tym jak miasto Poczdam od 2009 roku wykorzystuje lekką płytę dynamiczną TERRATEST do badań kontrolnych teraz Stadtentsorgung Potsdam (STEP) zakupił lekką płytę dynamiczną „TERRATEST 4000Voice”. „Byliśmy szczególnie przekonani miernikiem ROBUSTA, urządzenie jest dobrze chronione i zawiera już wszystkie funkcje, takie jak drukarka, system GPS, silny akumulator i pamięć USB,” mówił Keskowski „, dużą zaletą urządzenia jest to, że wszystkie elementy wyposażenia znajdują się w chronionej obudowie i można go obsługiwać zewnętrznym przyciskiem.”, mówił dalej Keskowski. Płyta dynamiczna jest stosowana na przykład przy pracach remontowych dróg i na składowisku Fresdorfer Heide przy pracach zagęszczeniowych. „Jesteśmy zadowoleni, że udało nam się dostarczyć lekką płytę dynamiczną TERRATEST 4000Voice do Stadtwerke w Poczdamie, tym samym przyczyniając się do poprawy stanu ulic i dróg w stolicy naszego landu,” mówi Frank Georg Schulz, prezes TERRATEST®.