Terratest facebook Terratest youtube

Dzisiaj zamówienie - jutro dostawa
24 h - Hotline
+48 793 049094

TERRATEST z brytyjskim partnerem

19. Mai 2016

TERRATEST Lekka Plyta Dynamiczna Utility Live Show 2016Lekka płyta dynamiczna była przedstawiana przez TERRATEST wspólnie z brytyjskim dystrybutorem SMR UK Ltd. na „Utility Live Show“ w dniach 17 i 18 maja 2016 w Birmingham. Corocznie odbywające się targi z towarzyszącymi kongresami dotyczą głównie budowy rurociągów i są najważniejszym wydarzeniem w zakresie przedsięwzięć infrastrukturalnych w Wielkiej Brytanii.

Profesjonalna publiczność była szczególnie zainteresowana zaletami oferowanymi przez lekką płytę obciążaną dynamicznie użytkowaną w miejscach o ograniczonej przestrzeni. “Jesteśmy szczególnie przekonani o zaletach płyty obciążanej dynamicznie, znanej u nas jako Light Weight Deflectometer w budownictwie wodno-kanalizacyjnym i budowie rurociągów”, powiedział Marc Mc Master of SMR UK Ltd. “, pokazy i rozmowy z klientami wykazały, że również w Wielkiej Brytanii jest duże zainteresowanie lekką płytą dynamiczną”, powiedział MC dalej. Dokładne wyniki pomiarów, szybka procedura badania i łatwa obsługa były poza tym przymiotami, które przekonywały fachową publiczność do płyty do badania zagęszczenia oraz nośności podłoża “made in Germany” na targach “Utility Live Show”.