Terratest facebook Terratest youtube

Dzisiaj zamówienie - jutro dostawa
24 h - Hotline
+48 793 049094

Terratest 3000 GPS prezentowana przez laboratoria drogowe GDDKiA na targach Autostrada Polska w Kielcach

16. Mai 2013

Terratest w GDDKiA2Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przez swoje laboratoria sprawdza zgodność budowanych dróg z normami jakościowymi projektów i obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi.

Terratest w laboratoriach GDDKiA1Różnorodne badania najnowocześniejszym sprzętem będącym wyposażeniem laboratoriów np. równości i zagęszczenia warstw asfaltowych, szorstkości oraz badania z użyciem laserowego analizatora gruntów można było obejrzeć podczas XIX Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska w Kielcach w maju 2013 r.

Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się specjalne pokazy kontroli zagęszczenia gruntu lekką płyta dynamiczną TERRATEST 3000 GPS, która w wielu pracowniach gruntowych GDDKiA jest elementem obowiązującego tam systemu monitorowania jakości. Poinformowano również, że służby technologiczne Dyrekcji zintensyfikowały prace zmierzające do normalizacji metody pomiaru nośności płytą dynamiczną na wzór od dawna obowiązujących w Niemczech norm budowlanych ZTV-A i ZTV-E. Publiczność targowa z ciekawością obserwowała pomiary płytą TERRATEST 3000 GPS i słuchała objaśnień zasad tej metody badania nośności gruntów.