Terratest facebook Terratest youtube

Dzisiaj zamówienie - jutro dostawa
24 h - Hotline
+48 793 049094

Skalibruj teraz lekką dynamiczną płytę

27. Januar 2017

Kalibracja lekkiej płyty dynamicznej

Kalibracja lekkiej płyty dynamicznej

Lekka płyta dynamiczna musi być, zgodnie z obowiązującymi normami TP BF-StB część B8.3, skalibrowana jeden raz w roku w akredytowanym przez Federalny Urząd ds. Drogownictwa (BASt) instytucie kalibracyjnym. Ważna kalibracja jest niezbędnym warunkiem, aby protokoły pomiarowe były uznane przez zleceniodawcę. Pomiary wykonane nieskalibrowaną płytą dynamiczną nie mogą być wykorzystywane do oceny jakości zagęszczenia robót ziemnych i budowy dróg. Płyta dynamiczna TERRATEST posiada wewnętrzną funkcję przypominania o kalibracji, która sygnalizuje operatorowi na miesiąc przed upływem okresu ważności, że niebawem musi być wykonana kalibracja. Gwarantuje to, że niezbędna kalibracja nie będzie zapomniana.

Wielu przedsiębiorców korzysta czas mroźnej zimy, aby zlecić w TERRATEST wzorcowanie oraz przegląd techniczny swoich lekkich płyt dynamicznych. “Jesteśmy przygotowani na intensyfikację kalibracji w miesiącach zimowych”, powiedział dr Bernhard Korsch prowadzący instytut kalibracyjny TERRATEST GmbH w Lehnitz, “obecnie procedura wzorcowania naszych płyt obciążanych dynamicznie trwa poniżej tygodnia. To naprawdę trzeba docenić, biorąc pod uwagę te ilości sprzętu, który codziennie otrzymujemy” kontynuuje Korsch. Każda lekka płyta dynamiczna jest dokładnie zbadana przy odbiorze przez techników TERRATEST przed kalibracją, a następnie przygotowana do wykonywania przyszłych zadań na placu budowy. “To niesamowite, jak mało jest potrzebnych napraw na starszych urządzeniach,” mówi Sven Krone, kierownik zakładu w TERRATEST, “tu i ówdzie wymieniane są akumulatory lub gniazda w płytach obciążających. Jesteśmy szczególnie zadowoleni, że wielu klientów korzysta z naszych usług odbioru i dostawy, ponieważ termin serwisu jest jeszcze bardziej zoptymalizowany, “powiedział Krone dalej. TERRATEST oferuje również możliwość natychmiastowej kalibracji.

W ramach natychmiastowych usług klienci mogą bez dodatkowych opłat oddać urządzenie i odebrać po około 90 minutach. “Dziś rano oddałem dwa urządzenia do kalibracji i mogłem je odebrać już po trzech godzinach, super, nadzwyczajny serwis. W międzyczasie zrobiłem moje weekendowe zakupy w Oranienburgu”, pochwalił się Axel Kurt z Kurt Erdbau z Berlina. Z pewnością napływ urządzeń będzie się nadal nasilał w miesiącach lutym i marcu, ale TERRATEST w Oranienburgu jest na to dobrze przygotowany. Nawiasem mówiąc, TERRATEST kalibruje także lekkie płyty dynamiczne innych producentów.