Terratest facebook Terratest youtube

TÜV Logo Einzige 2016 c
24 h - Hotline
+48 793 049094

Oświadczenie o ochronie danych osobowych:

Przekazane przez Państwa dane osobowe zbieramy i wykorzystujemy wyłącznie w ramach Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych. Poufne obchodzenie się z tymi danymi jest dla nas oczywistością i niniejszym je zapewniamy.

Zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykorzystania naszej oferty internetowej oraz do korespondencji z Państwem. Dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze wykorzystywanie Państwa danych osobowych lub jeśli ulegną one zmianie, wówczas na Państwa polecenie usuniemy je lub skorygujemy. W tym celu należy zwrócić się na adres kontaktowy podany w stopce. Na życzenie otrzymają Państwo ponadto bezpłatnie informację na temat wszelkich danych osobowych, które do tej pory od Państwa zebraliśmy.