Terratest facebook Terratest youtube

Dzisiaj zamówienie - jutro dostawa
24 h - Hotline
+48 793 049094

Lokalizacja GPS pomiarów gruntu

03. Mai 2013

Lokalizacja GPS pomiarów gruntuJeszcze dokładniejsze przyporządkowanie punktów pomiarowych za pomocą zintegrowanego w mierniku układu GPS pozwala na precyzyjne określenie miejsca, w którym zostały wykonane badanie zagęszczenia gruntu płytą dynamiczną. Współrzędne GPS, tak jak w nawigacji samochodowej czy też w podręcznych urządzeniach nawigacyjnych z dużą dokładnością wskazują punkty pomiarowe na mapie satelitarnej Google-Earth®. Korzystanie z wbudowanej wtyczki (tzw. plug-in) jest dla klientów bezpłatne i objęte licencją  oprogramowania Terratest. Od dłuższego czasu użytkownicy, którym zależy na integracji lokalizacji wyników badań z własnymi systemami geodezyjnymi korzystają również w oprogramowaniu z funkcji odwzorowania kartograficznego punktów pomiarowych geotechnicznych badań nośności gruntu. Funkcja jednolitego odwzorowania kartograficznego do analitycznego opracowania wyników pomiarów geodezyjnych według ETRS89 (en. European Terrestrial Reference System 1989 – geodezyjny, europejski ziemski system odniesienia) i Układu UTM (en. Universal Transverse Mercator – wykorzystywany w triangulacji oraz mapach topograficznych) zastosowana w starannie opracowanym oprogramowaniu Terratest cieszy się dużym uznaniem wśród licznych laboratoriów drogowych i geotechnicznych, projektantów przy realizacji wielu przedsięwzięć w budownictwie drogowym, kolejowym i budowie rurociągów.