Terratest facebook Terratest youtube

Dzisiaj zamówienie - jutro dostawa
24 h - Hotline
+48 793 049094

Lekka płyta dynamiczna używana na autostradzie A1

12. Juni 2018

Lekka płyta dynamiczna

Nasza lekka płyta dynamiczna TERRATEST 4000STREAM jest obecnie wykorzystywana przy budowie wiaduktów na autostradzie A 1 w Nadrenii Północnej – Westfalii. Po zbudowanym w 1959 roku wiadukcie Volmarstein o długości 315 metrów przejeżdża dziennie około 100 000 pojazdów. Ponowne obliczenia statyki mostu przez dyrekcję drogową NRW ujawniły znaczne wady mostu, których nie można było wyremontować. Dlatego zdecydowano się na budowę kompletnie nowego wiaduktu. „Tworzymy tutaj wzmocnioną zbrojoną konstrukcję ziemną na nowych przyczółkach mostowych”, mówi kierownik budowy Michael Rehmann z konsorcjum ARGE Talbrücke Volmarstein „i budujemy warstwę mrozoodporną o uziarnieniu 45. Korzystamy z lekkiej płyty dynamicznej do przeprowadzenia dynamicznego pomiaru obciążenia na co drugiej warstwie nośnej żwiru. W ten sposób kontrolujemy nośność gruntu “, kontynuuje Rehmann. Pod pojęciem gruntu zbrojonego (MSE – Mechanically Stabilized Earth) rozumie się formę muru oporowego, który Francuz Sir Henri Vidal wynalazł w latach 60-tych. Zbrojenie umieszczone w ziemi absorbuje siły rozciągające i prowadzi je do gruntu. Aby uniknąć problemów związanych z korozją, stosowane są zwykle polimery i geosyntetyki jako zbrojenie gruntu. Nowe filary mostowe i przyczółki budowane są między starymi, skracając most z 315 do 285 metrów. Przy szerokości 31 metrów nowy most będzie o około 2 metry szerszy niż stary most i będzie miał trzy pasy dla każdego kierunku jazdy. Zakończenie budowy nowego wiaduktu Volmarsteiner planowane jest wg DEGES na rok 2020.