Terratest facebook Terratest youtube

Dzisiaj zamówienie - jutro dostawa
24 h - Hotline
+48 793 049094

Lekka płyta dynamiczna dla wodociągów hamburskich

10. Februar 2017

Terratest wodociągi Hamburg

Terratest wodociągi Hamburg

Płyta dynamiczna do pomiaru nośności metodą obciążenia dynamicznego jest od dzisiaj używana również w wolnym hanzeatyckim mieście Hamburg do szybkiego i precyzyjnego kontrolowania zagęszczenia przy pracach budowlanych w zakresie wodno-kanalizacyjnym. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta i otaczających gmin poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z gospodarką osadową, rozbudowę pompowni z ciśnieniowymi rurociągami przesyłowymi, renowację systemu kanalizacyjnego i wodociągowego przyczynia się do poprawy jakości życia hamburczyków. Aby w przyszłości efektywniej realizować projekty budowlane, wodociągi hamburskie zdecydowały się na zakup płyty dynamicznej. Oprócz prac inwestycyjnych i modernizacyjnych służby techniczne przedsiębiorstwa są stałej gotowości w mieście i okolicach przy usuwaniu awarii. Place budowy muszą być dla mieszkańców i ruchu drogowego najmniej uciążliwe i sprawnie realizowane a pomaga przy tym lekka płyta dynamiczna TERRATEST 4000 Voice. Wartkie przeprowadzanie kontroli urządzeniem, znanym również w Polsce pod nazwą płyta obciążana dynamicznie, poprzez maksymalnie łatwą obsługę z nawigacją głosową Voice-Navigation i z wewnętrzną wiarygodnością pomiarów to jedynie podstawowe argumenty przemawiające za dynamicznym pomiarem nośności. W Hamburgu zdecydowano się ze względu na kompletne wyposażenie płyty dynamicznej z drukarką, systemem GPS, silnym akumulatorem i wytrzymałą elektronikę pomiarową ROBUSTA na TERRATEST®. Wodociągi hamburskie znajdują się teraz w dobrym towarzystwie w mieście: Zarząd Portu w Hamburgu (ang. Hamburg Port Authority) posiada lekką i średniociężką płytę dynamiczną TERRATEST 5000 BLU, które w projektach infrastrukturalnych na terenie portu morskiego służą do obligatoryjnej kontroli jakości budowlanych prac ziemnych i drogowych.